Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Żórawina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Żórawina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Żórawina.

Mapa Geoportal Żórawina
Mapa z granicą gminy Żórawina

Dane urzędu

Urząd Gminy Żórawinaul. Kolejowa 6Żórawina, 55-020

Tel: 71 3165302

Fax: 71 7234900

Elektroniczna skrzynka podawcza: /fsi8m7g81r/skrytka

E-mail: urzad@zorawina.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Żórawina: 0223092

Witryna: www.gminazorawina.pl

Władze lokalne: Wójt Jan Żukowskiurzad@zorawina.pl

Aktualności z gminy Żórawina

Pobierz mapę gminy Żórawina

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Żórawiny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Żórawina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Żórawina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Żórawiny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Żórawiny

Gmina Żórawina w liczbach

Powierzchnia gminy Żórawina*

120 km2

1097 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Żórawina*

11 406 mieszkańców

761 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Żórawina*

95 mieszkańców na km2

821 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Żórawina

Geoportal Żórawina prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Żórawina, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Żórawina.

Dostęp do danych Geoportalu Żórawina

Jak powstał Geoportal gminy Żórawina?

Geoportal Żórawina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Żórawina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Żórawina.

Geoportal Żórawina umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Żórawina oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Żórawina, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Żórawina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Żórawina?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Żórawina ( EGIB gminy Żórawina);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Żórawina);
 • Rejestr MPZP gminy Żórawina ( MPZP gminy Żórawina);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Żórawina;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Żórawina;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Żórawiny.
Informacje na Geoportalu Żórawina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Żórawina?

Korzyści z Geoportalu Żórawina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Żórawina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Żórawina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Żórawina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Żórawinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Żórawiny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Żórawina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Żórawina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Żórawina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Żórawiny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Żórawiny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Żórawina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Żórawina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Żórawinie.

  Geoportal gminy Żórawina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Żórawina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Żórawinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Żórawina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Żórawinie.

  W Geoportalu Żórawina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Żórawina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Żórawinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Żórawina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Żórawina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Żórawina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Żórawina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Żórawina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Żórawina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Żórawina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Żórawina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Żórawinie. W Geoportalu gminy Żórawina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Żórawinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Żórawina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Żórawina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Żórawina.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Żórawina, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Żórawina. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Żórawina.

 • Zabytki w gminie Żórawina

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Żórawina. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Żórawina oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Żórawina.

 • Informacje o wyborach w gminie Żórawina

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Żórawina. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Żórawina i wiele istotnych informacji.

Geoportal Żórawina dla mieszkańców

Geoportal Żórawina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Żórawina. Na mapie Żórawiny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Żórawina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Żórawina. Korzystając z map Geoportalu gminy Żórawina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Żórawina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Żórawina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Żórawina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu